דוח מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת 2015, קובץ pdf

דוח ביקורת נציבות תלונות הציבור מעלה, תנאי כליאה בלתי אנושיים בבית מעצר אבו כביר. תאים מטונפים, ללא יכולת לנקות אותם, מאחר והשב"ס לא מספק חומרי ניקוי לניקיונם, שמיכות שסופקו לאסירים מלוכלכות עם ריח רע, ומזרונים קרועים. בתא אין שולחן שאפשר לאכול עליו ולא מסופקים לעצירים כלי אוכל. בנוסף, בתא המעצר חרקים העוקצים את העצורים.

בביקור של אנשי נציבות תלונות הציבור בתא המעצר, טענו העצורים שבמיטות, במזרונים ובשמיכות יש חרקים העוקצים אותם בשנתם. מפקד בית המעצר טען שעל המיטות מונחים משטחים העשויים מעץ, אשר משמשים כר נוח להתפתחות חרקים ואינם מאפשרים להדבירם כלל.

בנוסף, השב"ס פותח את דברי הדואר שנציבות תלונות הציבור שולחת לאסירים, בניגוד לפקודת נציבות בתי הסוהר, הקובעת כי מכתבים רשמיים הנשלחים לאסירים מבית המשפט או ממשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לא ייפתחו. מבקר המדינה מדגיש, כי המעטפות הנשלחות לאסירים על ידי מבקר המדינה מצויין במפורש ובאופן בולט כי המכתב מיועד לפתיחה על ידי הנמען בלבד.

הנאשם מתבקש לשבת Document-page-047 Document-page-048 Document-page-049Document-page-050Document-page-051(1)Document-page-052 Document-page-053 Document-page-054 Document-page-055 Document-page-056 Document-page-057 Document-page-058