משה הלוי "הלמו", הגיש תביעה ביום 6/9/14 נגד משטרת ישראל ורפ"ק ירון בן צבי על הפרת צו איסור פרסום שיפוטי על שמו ועל פגיעה חמורה בפרטיותו.

כתב תביעה בימ"ש לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 15958-09-14 משה הלוי נ' משטרת ישראל ואח', קובץ pdf

רפ"ק ירון בן צבי ומשטרת ישראל פגעו בפרטיות והפרו צו איסור פרסום שיפוטי על שמו ומעצרו של מומחה המחשבים – משה הלוי, שלא כדין, והדליפו את פרטי הפרשה מיום 29/8/2012 "פריצה למאגרי המידע של הנהלת בתי המשפט והעתקת מסמכים שהתובע אינו צד להם", בגינה יצא צו איסור פרסום על שמו של התובע, מעצרו והדליפו פרטים מוכמנים מתיק החקירה, כך טוען (6.9.14) משה הלוי בתביעתו לבית משפט שלום לתביעות קטנות בחיפה.

בתביעה נכתב, כי התובע נחקר והכחיש בחקירתו כי "פרץ למאגרי מידע", והסביר בכל חקירותיו כי השתמש שימוש הוגן באתר האינטרנט "נט המשפט" שפתוח לשימוש הציבורי הרחב. התובע נעצר ומחשביו נתפסו. התובע הובא לדיון בפני השופט שאול אבינור ביום 30/9/12 שקיים את הדיון בדלתיים סגורות. כעבור 3 ימים הובא התובע להארכת מעצר נוספת בפני השופט שמאי בקר שקיים את הדיון בדלתיים סגורות והוציא צו איסור פרסום על שמו של התובע, צו איסור פרסום על מעצרו של התובע וצו איסור פרסום על פרטי הפרשה. 

בהחלטה מיום 5/9/12 נקבע:

"מוארך בזאת צו איסור הפרסום על הפרשה, על המעצר ועל שמו של החשוד, והכל עד להחלטה אחרת.

צו איסור פרסום על הפרשה עד ליום 10/09/2012 בשעה 12:00".

יצוין ויודגש כי תיק החקירה כנגד התובע נסגר מחוסר ראיות בחודש מאי 2014 ע"י פרקליטות מחוז חיפה והתובע לא הועמד לדין.

בית המשפט לא הסיר את צו איסור הפרסום על שמו של התובע, על מעצרו ועל הדלפת פרטים מחקירת התובע.

הנתבעים, בניגוד להוראות דין ובניגוד להחלטה שיפוטית מפורשת האוסרת פרסום שם התובע, מעצר התובע ופרטים מחקירתו, הדליפו את פרטי  הפרשה לכתבי התקשורת האלקטרוניים ולעיתונות, כשבין היתר קיימו ביום 10/9/12 "מסיבת עיתונאים", וזאת בניגוד להוראות היועץ המשפטי לממשלה ובניגוד לפסיקת בג"ץ ליברמן (בג"ץ 1736/10, אביגדור ליברמן נ' מנהל המחלקה לחקירות שוטרים ואח', פס"ד מיום 2/10/11) ובניגוד לדין. הנתבע בן צבי, נקב בשמו המלא של התובע כשהוא מציין את מקום מגוריו, פרטי החקירה ודברי התובע בחקירתו בפרשה.

הנתבעים פגעו בפרטיות התובע תוך הפרת צווים שיפוטיים שוב ושוב, כשהתראיינו לטלויזיה ובתוכניות הרדיו, כל זאת בניגוד לצו איסור פרסום שיפוטי, כשהם מכפישים את התובע בהכפשות מזעזעות וחסרות תקדים. בעניין זה, הוגשה תביעת לשון הרע (משה הלוי הלמו נ' משטרת ישראל – ת"ק 1-09-14 בית משפט לתביעות קטנות חיפה, קובץ pdf), בקישור כ-א-ן.

הנתבעים מפרים סדרתיים של צווי איסור פרסום ופרטי הנחקר

הנתבעים, כעניין של שיטה הכפישו את התובע ואת בא כוחו והדליפו מידע מוכמן מחקירה, תוך הפרת צווים שיפוטיים, כאילו הם מעל החוק והחוק לא מכוון אליהם, והאמור הוא בלשון המעטה בלבד! כמוכח בהקלטות ופרסומים, הנתבעים עברו על החוק במטרה לפגוע בתובע והחמור מכל איימו על בא כוחו, שלא היה קשור כלל לפרשה, כשהם מדליפים פרטים חסויים בצו שיפוטי בדלתיים סגורות.

בכלל זה פרסם הנתבע 1 בן צבי, בניגוד לכל דין ותוך הפרה מזעזעת של הצווים שניתנו בתיק זה פרטים אישיים של התובע, תוך הפרה בוטה של הדין, משל כאילו אין דין ואין דיין, תוך שהוא מעלים מהתקשורת את העובדה, שקיימת החלטה מפורשת האוסרת עליו לפרסם את שמו של התובע, מעצרו ואיסור פרסום החקירה. אכן, דרושה מידה רבה של עזות מצד הנתבע.

הנה כי כן, מהמקובץ ומהנספחים בכתב התביעה עולה, כי הנתבעים אינם בוחלים בכל אמצעי כדי לפגוע בתובע, ובכלל זה הפרת צווי איסור פרסום וניהול בדלתיים סגורות, תוך מניעים זרים ופסולים. מכל מקום, משניתן על ידי בית המשפט השלום צו האוסר על פרסום שמו של התובע, מעצרו וחקירתו, ברי כי הפרסומים שבוצעו אסורים.

הנתבעים פעלו להלבין את פניו של התובע, ופעלו בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המגן על כבודו של התובע ועל צנעת חייו.

התובע, על מנת למזער את נזקיו, מסר באיחור של מספר ימים את גרסתו לשני כלי תקשורת שפנו אליו (תוכנית "שש עם עודד בן עמי" – ערוץ 2, והתראיין ב'מוסף השבת' בעיתון ידיעות אחרונות), שם מסר כי לא ביצע עבירה פלילית כלשהי והנתבעים הדליפו לכלי התקשורת את פרטי החקירה.

בתביעה שהגיש בסכום הזניח 10,000 ש"ח, תובע הלוי לחייב הנתבעים לשלם לו פיצוי בהתאם להוראות סעיף 29 א'(ב) לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 (פיצוי ללא הוכחת נזק).

המשך יבוא.

כתב תביעה בימ"ש לתביעות קטנות חיפה ת"ק  15958-09-14 משה הלוי נ' משטרת ישראל ואח'כתב תביעה בימ"ש לתביעות קטנות חיפה ת"ק  15958-09-14 משה הלוי נ' משטרת ישראל ואח'כתב תביעה בימ"ש לתביעות קטנות חיפה ת"ק  15958-09-14 משה הלוי נ' משטרת ישראל ואח'כתב תביעה בימ"ש לתביעות קטנות חיפה ת"ק  15958-09-14 משה הלוי נ' משטרת ישראל ואח'כתב תביעה בימ"ש לתביעות קטנות חיפה ת"ק  15958-09-14 משה הלוי נ' משטרת ישראל ואח'כתב תביעה בימ"ש לתביעות קטנות חיפה ת"ק  15958-09-14 משה הלוי נ' משטרת ישראל ואח'כתב תביעה בימ"ש לתביעות קטנות חיפה ת"ק  15958-09-14 משה הלוי נ' משטרת ישראל ואח'כתב תביעה בימ"ש לתביעות קטנות חיפה ת"ק  15958-09-14 משה הלוי נ' משטרת ישראל ואח'

קישורים: