משטרת לואי דה - פינס

על מעללי משטרת ישראל, עוולות המשטרה, אלימות המשטרה, משטרה בתנועה מגונה, מעצרי שווא, שימוש לרעה בכח המשרה, הפרת אמונים, דיווחי השקר של המשטרה ועוד.

חיסיון עיתונאי בישראל

קישור מקוצר לעמוד: http://wp.me/P4Q6Zl-9y

חיסיון עיתונאי בישראל, קובץ pdf

נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227, קובץ pdf

נוהל האגף לחקירות ולמודיעין במשטרת ישראל "עיתונאי – אישור זימון לחקירה ולעריכת חיפוש" וחיסיון עיתונאי

בעקבות הסערה הציבורית שהתחוללה בשנת 1990 בשל החיפוש המשטרתי במערכת העיתון "גלובס" ובביתו של כתב העיתון משה ליכטמן אחר מסמכים שמקורם במשרד ממשלתי, משטרת ישראל הוציאה נוהלים פנימיים בעניין תחולתו של חיסיון עיתונאי בהליכי חקירה.

הנוהלים מבקשים ליישם את העקרונות שנקבעו בהלכה הפסוקה לגבי עדות עיתונאים על חקירת עיתונאים כעדים או כחשודים, חיפוש אצלם וקבלת מידע עליהם מגופים חיצוניים, כאשר פעולות אלה נועדו לגילוי זהותו של מקור מידע או לתפוס חומר שהגיע לעיתונאים תוך כדי עבודתם ככאלה.

הנוהלים מכירים בעובדה כי "בביצוע פעולות חקירה מעין אלו יש משום פגיעה בעקרון חופש הביטוי עליו מושתת המשטר במדינה דמוקרטית", ועל כן נדרשת המשטרה לנהוג באיפוק רב בהפעלת סמכויותיה על פי חוק ולהפעילן רק לאחר מיצוי כל הדרכים החלופיות בחקירה.

לפיכך נקבע כי זימון עיתונאי לחקירה או עריכת חיפוש אצלו טעונים אישור של ראש האגף לחקירות ולמודיעין במשטרה (ולאחר שיידע את המפכ"ל וקיבל את אישורו לכך).

השיקולים שיובאו בחשבון בהקשר זה נסמכים על התנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה להסרת חיסיון עיתונאי: נחיצות גילוי מקור המידע לחקירה, חומרת העבירה הנחקרת והאפשרות להגיע למידע או למקורות בדרכים חלופיות.

הגשת בקשה כלשהי לבית המשפט, שיש עימה – או שיכולה להיות עימה – פגיעה בחיסיון עיתונאי, טעונה לפי הנוהלים את אישורו של ראש האגף לחקירות ולמודיעין (לאחר שיידע על כך את פרקליט המדינה).

בנוגע לחיפוש אצל עיתונאי, נוהלי משטרת ישראל קובעים כי הוא ייערך על פי צו של שופט, בעקבות בקשה שבה צויין במפורש כי החיפוש מבוקש לשם גילוי זהותו של מקור מידע או לשם תפיסת חומר שברשות העיתונאי ואשר הגיע אליו תוך כדי עבודתו ככזה.

הבקשה צריכה לכלול גם את ציון מקום החיפוש, הסיבה שבגינה הוא מתבקש ונימוקים המפרטים מדוע החיפוש רלבנטי להליכים ובעל חשיבות לשם עשיית משפט צדק בנושא מהותי.

אם במהלך החיפוש נתפס חומר שהעיתונאי טוען כי הוא חסוי, על החוקרים להכניסו – ללא עיון בו – למעטפה סגורה וחתומה ולהביאו לבית המשפט לשם הכרעה בטענת החיסיון.

הנוהלים גם כוללים התייחסות לפניות של המשטרה לכלי התקשורת לשם קבלת סרטי צילום הדרושים לצורך חקירת אירועים שסוקרו על ידיהם, דוגמת התקהלויות בלתי חוקיות, התפרעויות ותקיפות שוטרים.

הכלל שנקבע בנוהלים הוא כי אין לעשות פניות כאלה לכלי התקשורת כדבר שבשגרה. פניות כאמור ייעשו במקרים מיוחדים, בהתחשב בסוג העבירה וחומרתה, ולאור היעדר אפשרות להשיג את החומר המבוקש ממקור אחר, לאחר מיצוי דרכי חקירה חלופיות. הנוהלים מוסיפים כי אם סורבה בקשת המשטרה לקבלת סרטי הצילום וקיימת חשיבות מכרעת להשגתם לצורכי חקירה, תפנה היחידה החוקרת – באישור ראש האגף לחקירות ולמודיעין – לבית המשפט לצורך קבלת צו מתאים.

במקרה שכלי התקשורת סירב לפניית המשטרה מהטעם של פגיעה בחיסיון עיתונאי, יש להביא את הדבר לידיעת פרקליט המדינה.

פרק ראשון - חיסיון עיתונאי בישראל
פרק ראשון – חיסיון עיתונאי בישראל

נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227, קובץ pdf

נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227
נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227
נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227
נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227
נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227
נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227
נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227
נוהל משטרה זימון עיתונאי לחקירה ועריכת חיפוש, נוהל מס' 03.300.227
פרק ראשון - חיסיון עיתונאי בישראל
פרק ראשון – חיסיון עיתונאי בישראל

ביהמ"ש: החיסיון העיתונאי חל על תוכן מידע ולא רק על זהות מקור

ההליך החל בבקשת המשטרה לחייב את חדשות 2 להמציא לה את חומר הגלם של ראיון שערך כתב המשפט גיא פלג עם עינת הראל, שכונתה "המאדאם של ת"א"

בית משפט השלום בתל-אביב קבע, בהחלטה תקדימית, כי החיסיון העיתונאי חל גם על תוכן מידע שנאסף על-ידי עיתונאי במהלך עבודתו – ולא רק על זהות מקור מידע כפי שהיה מקובל לחשוב עד היום.

ההליך החל בבקשה של משטרת ישראל לחייב את חברת החדשות של ערוץ 2 להמציא לה את חומר הגלם של ראיון שערך כתב המשפט גיא פלג עם עם עינת הראל, שכונתה "המאדאם של תל-אביב", והמואשמת בעבירות של סרסרות לזנות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים.

חלקים מהראיון שודרו בתכנית "אולפן שישי" בחודש יולי, אך המשטרה דרשה לקבל את קטעי הראיון שלא שודרו וקיבלה במעמד צד אחד צו המורה לחברת החדשות למסור את החומר. חברת חדשות 2, באמצעות עורכי הדין ד"ר ישגב נקדימון ודקלה בירן, פנתה לבית המשפט בבקשה לבטל את הצו, בנימוק כי מדובר בהפרה של החיסיון העיתונאי. החברה טענה כי החיסיון העיתונאי חל לא רק על זהות של מקורות מידע, אלא גם על תוכן מידע שנאסף על-ידי עיתונאי במסגרת עבודתו. החברה טענה עוד כי חיובה למסור את חומרי הגלם יהפוך אותה ל"קבלן משנה" של המשטרה ויפגע ביכולתה לאסוף מידע בעל עניין ציבורי. זאת בשל הרתעתם של מקורות מידע פוטנציאליים מלמסור מידע לעיתונאים, מחשש שחומר זה ישמש כחומר חקירה כנגדם.

השופט ירון גת קיבל את עמדתה של חברת החדשות וקבע כי יש להחיל את החיסיון העיתונאי גם על מידע שנאסף על-ידי עיתונאי במסגרת עבודתו ולא פורסם.

השופט כתב כי

"חיובו של עיתונאי למסור מידע לרשויות החקירה, בנימוק שהדבר נדרש לצורך חקירה משטרתית, פוגע בעצמאותו של העיתונאי ובאופן שבו העיתונות נתפסת בעיני הציבור, והופכת את העיתונאי למעין 'קבלן משנה' של המשטרה, דבר שעלול להביא לחוסר אמון מצד הציבור כלפי התקשורת ולחוסר שיתוף-פעולה עמה.

כתוצאה מכך ייפגע האינטרס הציבורי בקיומה של עיתונות חופשית ואובייקטיבית".

עוד נקבע בהחלטה כי "הכתבה דנן והצו שהוצא לבקשת המשיבה, הוצא בשלב בו החקירה כנגד הגברת הראל הסתיימה, הוגש כנגדה כתב אישום, ומשפטה כבר החל להתנהל. על כן ברור כי בידי המשיבה ישנן די ראיות לביסוס הגשת כתב אישום כנגד הגברת הראל, וזאת גם ללא הידרשות לחומר הקיים בידי המבקשת. לפיכך, גילוי המידע החסוי הקיים בידי המבקשת אינו חיוני ונחוץ במקרה דנן לעשיית צדק, שכן לא ניתן לומר שאין אפשרות אחרת לעשות משפט צדק ללא קבלת המידע".

לפיכך, קבע השופט, "האינטרס הציבורי בדבר עיתונות חופשית, אפקטיבית ואובייקטיבית, חופש הביטוי וחופש העיתונות הנגזר ממנו, גובר על האינטרס הציבורי בקידום החקירה הפלילית והליכי המשפט במקרה דנן".

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.

%d בלוגרים אהבו את זה: